Drugi o “Bez štele i pošteno”

https://www.fena.ba/article/1207723/proglaseni-pobjednici-takmicenja-bez-stele-i-posteno-video

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%9A%D0%B8%D1%9B-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4-Op%C5%A1tina-Mrkonji%C4%87-Grad-616625851845710/

Mladi kažu da korupcija nije u „DNK“ bosanskohercegovačkog društva

Skoro 90 % građana Bosne i Hercegovine svjesno je postojanja korupcije u različitim oblicima. Društvena klima, nepovoljni socio-ekonomski uslovi, odsustvo reformi u oblasti vladavine zakona, ljudskih prava, javne uprave i ostalih oblasti, čini da se građani generalno osjećaju nesigurnim, ali i nemoćnim u borbi protiv korupcije.

“Bez štele i pošteno” slogan je, a ujedno i naziv projekta, koga realizuje udruženje Ja BiH u EU uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” koga implementiraju Centri civilnih inicijativa, kao vodeći partner.

U okviru projekta “Bez štele i pošteno” održan je dvodnevni trening koji je okupio mlade sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Nakon upoznavanja sa projektom, metorica projekta Jamila Milović – Halilović učesnike je upoznala sa definicijom i pojavnim oblicima korupcije. Ovaj projekat eksploatiše inovativne načine borbe protiv korupcije, otvara kanale građanskim inicijativama, posebno mladima da se masovnije i efektnije suprotstave korupciji, ali i da svim nivoima vlasti u BiH na jasan način ukažu kako je zloupotreba položaja vlasti i pojedinaca u institucijama, neodgovorno ponašanje vršilaca javnih funkcija, nepoštivanje zakonskih procedura i neodgovorno trošenje javnog novca praksa koju građani BiH neće više tolerisati.

U posljednjih par godina nisam uspjela naći nikakve ažurne podatke vezane za korupciju u našoj zemlji. Sve što sam nalazila i što je dostupno na internetu i nekim publikacijama datira iz perioda 2013-2015. godine. Nakon toga kao da se prestalo pričati o korupciji. U posljednjih par godina, bilo je nekoliko slučajeva koji su imali veliki medijski publicitet, ali se sve to brzo zaboravilo i više niko ne priča o tome. Opšti zaključak je da smo svi iskusili, direktno ili indirektno neki vid korupcije, ali je mali postotak prijavljenih slučajeva, istakla je Milović – Halilović

Glavni nosioci građanske inicijative odnosno zagovaračkih aktivnosti biće mladi i njihove organizacije koji su krajnji korisnici rezultata projekta. Oni su jedini koji mogu započeti promjenu i izvršiti neophodni pritisak na javnost i političke elite da se izađe iz začaranog kruga u društvu koje se gotovo pomirilo sa uvjerenjem da je korupcija sastavni dio društvene svakodnevnice, odnosno da je postala opšteprihvatljiva. Ostale ciljne skupine su institucije, organizacije civilnog društva, te šira javnost.

U suštini, cilj projekta je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Građanski aktivizam odnosno građanski otpor u borbi protiv korupcije je alternativa. Ključ u borbi protiv kurupcije je upravo u rukama građana, u našim rukama i od nas zavisi kako ćemo se nositi sa tim.  – istakao je Emir Kustura projektni koordinator ispred CCI

Kroz aktivizam možemo postići  promjena. Jedan od većih problema jeste što slučajevi korupcije dođu u medije, ali se brzo zaborave i ne bude nekih kvalitetnijih rezultata. Ovakim projektom koji će uključiti mlade možemo na kreativan način doprijeti do medija i građana – istakla je koordinatorica projekta Melisa Selak

Cilj projekta je podržati veći broj građanskih inicijativa, posebno mladih u razbijanju ustaljenog vjerovanja da je korupcija dio DNK-a bosanskohercegovačkog društva, i pozvati na aktivno građansko djelovanje u raznim oblastima i konkretnim slučajevima korupcije.

Pandora- riješiti se mora..

..Ovo je bio slogan sa kojim su mladi iz pobjedničkog tima na takmičenju Bez štele i pošteno osvojili prvo mjesto.

Inače “Bez štele i pošteno” je projekat Udruženja „Ja bih u EU“ koji se implementira kao sastavni dio šire aktivnosti „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, koju kao vodeći partner vode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz podršku USAID-a

Mladi iz cijele BiH okupljeni u 4 tima radili su na  aktuelnim i nezavršenim slučajevima korupcije u obrazovanju, javnim nabavkama, pravosuđu, zdravstvu i farmaceutskoj industriji na dva nivoa: zagovaranjem prema nadležnim institucijama da se konačno riješe slučajevi korupcije i javnom kampanjom kojom bi se javnost podsjetila na slučajeve Pero, Respiratori, Pandora, GSK.  

Takmičenje pod nazivom „Bez štele i pošteno“ odigralo se 20. aprila u Sarajevu. Pored timova koji su imali svoje predstavnike a zbog anti-covid mjera, ostatak publike, među njima i predstavnici nadležnih institucija i medija pratio je događaj putem Zoom-a.

Uvodničari Leila Bičakčić, direktorica, CIN-a, Ana Lučić, glasnogovornica CCI, Vladica Babić, pomoćnik direktora za prevenciju korupcije, APIK putem Zoom aplikacije govorili su o značaju učešća mladih u borbi protiv korupcije. Istaknuto je kako generacije koje dolaze ne treba da nose teret starijih. Imaju volju, snagu da se odupru koruptivnim radnjama i da stvore život i okruženje u kojem se njihov novac neće odlivati u sive zone. Mladi žele da promijene matricu koruptivnog i nepotističkog djelovanja u bh društvu i svi trebamo biti njihova podrška, poručeno je tokom uvodnih govora.

Profesorica Kanita Imamović-Čizmić  predstavila je dokument „Mladi i korupcija“ na kom se u okviru projekta  Bez štele i pošteno, intenzivno radi i koji će predstaviti korupciju kroz vizuru mladih ljudi.

Koristeći različite slike, infografike, prezentacije, video materijale, stripove i memove, četiri takmičarske grupe pod simboličnim nazivima koji predstavljaju poklone ili su simbol za korupciju: Tim Malina, Tim Ključevi, Tim Koverta i Tim Bombonjera, prikazali su kako su oni doživjeli i posmatrali ove slučajeve. Timovi su mjesecima ažurno  radili na materijalima u okviru slučaja koji su izabrali. 

„Naš pobjednički tim je radio na slučaju Pandora koji je poprilično težak s obzirom da već godinama nije riješen. Naša ideja je bila da pokrenemo mlade iz BiH. Probali smo kroz kreativan i individualan način da prikažemo samu problematiku slučaja i da na kreativan način približimo javnosti dešavanja. Važno je bilo reći koliko je nama zapravo stalo da krenemo dalje i da pokažemo drugima kako zaustavljanje korupcije može da pomogne mladim ljudima. Napravili smo jedno malo istraživanje gdje smo saznali koliko su naši sugrađani i stanovnici BiH upoznati sa slučajem Pandore, te smo na osnovu tih rezultata pravili vizuelne materijale, memove, dopise i članke. Dopise smo uputili Tužilaštvu, Sudu BiH i Transparency BiH“, istakla je Sofija Tovarović koordinatorica tima.

Članica pobjedničkog tima Nizama Hubljar istakla je da je sretna što je bila dijelom ove priče.  „Drago mi je da je Udruženje Ja bih u EU pružilo priliku nama mladima da pokrenemo ovu incijativu borbe protiv korupcije u pravosuđu i državnoj upravi. Radili smo nekoliko mjeseci i trudili se da na što bolji i kreativniji način prikažemo slučaj Pandore. S obzirom na trud i rad koji smo uložili, potajno sam se nadala pobjedi“, kaže Nizama a njena koleginica iz tima dodaje: „Ovo je bio veliki izazov za mene. U početku sam bila skeptična kako ću se snalaziti kroz rad na slučaju, no uz pomoć koordinatorice sam uspjela da istrajem. Zadovoljstvo mi je bilo biti dio ovako značajnog projekta za društvo, koji je mene a i moje kolege naučio mnogo toga. Ponosna sam na današnji dan, pobjeda je bila očekivana i nadam se da nećemo stati na ovome“, rekla Asja Suljić. Istog je mišljenja i Dino Husić za kojeg je ova pobjeda veliki uspjeh.

U nastavku projekta, timovi nastavljaju sa zagovaračkom kampanjom, te će kroz guerilla evente u Mrkonjić Gradu, Jajcu i Sarajevu pokušati da privući pažnju institucija pokrenuti svoje vršnjake da se priključe projektu.

Vlasti trebaju položiti račune građanima

Nakon uspješno završenog takmičenja pod nazivom „Bez štele i pošteno“, 20. aprila u Sarajevu, kojem su pored timova, a putem zoom aplikacije, pristustvovali i predstavnici nadležnih institucija i medija, nastavljena je zagovaračka kampanja „Bez štele i pošteno“ kroz guerilla događaje koji su se održali u Mrkonjić Gradu i Jajcu.  

Prvi događaj odvijao se u Mrkonjić Gradu 28. aprila na Trgu Kralja Petra I Karađorđevića. Pored predstavnika iz Ja bih u EU udruženja, događaju su prisustvovali koordinatori i učesnici timova, mladi aktivisti iz Mrkonjić Grada, kao i predstavnici medija.

Poštujući epidemiološke mjere i ograničeno okupljanje, mladi iz četiri tima Bombonjera, Koverta, Ključevi i Malina su na ovim događajima građanima predstavili projekat, kako su oni doživjeli i posmatrali slučajeve korupcije koji su im dodjeljeni, dijelili promotivne materijale, te animirali građane da pruže podršku projektu i ostave svoje poruke protiv korupcije u knjigu „Bez štele i pošteno“  „Samo poštenjem”, “Pošteno u svakom slučaju!”, “Da bude POŠTENO!”, “STOP KORUPCIJI!” neke su od poruka koje su građani napisali u knjizi.

Događaju “Bez štele i pošteno” prosustvovao je i načelnik opštine Mrkonjić Grad, Dragan Vođević:  “Neophodno je da sve strukture vlasti podrže ovu i slične akcije, jer oni koji vrše funkcije u javnom sektoru troše i novac i resurse koje su im građani povjerili. Mislim da svi trebamo polagati račune tim istim građanima!”, istakao je Vođević.

Događaj se drugi dan odvijao ispred Doma kulture u Jajcu 29.4.2021. kojem je, pismenim putem, pružio podršku načelnik Jajca gospodin Edin Hozan.

“Srdačno se zahvaljujem na pozivu koji ste nam uputili za održavanje događaja pod nazivom  “Bez štele i pošteno”. S obzirom na tematiku i navedene aktivnosti koje se odnose na borbu protiv korupcije u društvu ovaj projekat smatramo izuzetno značajnim za društvenu zajednicu i pružamo mu podršku”, istakao je Hozan.

Događaju se ispred Doma kulture pridružio i načelnik policije Jajca gospodin Bare Pršlja koji je upisivanjem u knigu “Bez štele i pošteno” istakao: “Korupcija je veliki problem  bosanskohercegovačkog društva i podržavam svaki oblik brobe protiv korupcije i sve one koji se odvaže da prijave korupciju.” rekao je Pršlja.

“Projekat je prva klasa ove države. Bez prava „jednakog za sve“ nema budućnosti”, poručila je dr. Andrea Jurić

Bez štele i pošteno” slogan je, a ujedno i naziv projekta, koga realizuje udruženje Ja BiH u EU  kao dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” koga implementiraju Centri civilnih inicijativa, kao vodeći partner uz podršku USAID-a.

Moto i naziv projekta zasniva se na ideji da mladi žele da promijene matricu koruptivnog i nepotističkog djelovanja u bh. društvu, tražeći odgovore na aktuelne i protekle slučajeve korupcije, mita, nepotizma i zloupoteba kroz poziv na akciju i pomoć “BEZ ŠTELE I POŠTENO”.

Timovi nastavljaju guerilla događaje u Sarajevu 11.maja 2021.godine