Naslovna

Podržano od:

usaid.gov
antikorupcija.info
jabiheu.ba
antikorupcija.info

O projektu

Udruženje „Ja bih u EU“ realizuje projekat BEZ ŠTELE I POŠTENO uz finansijku podršku USAID-a koji je sastavni dio šire aktivnosti „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ (ACFC), kojeg kao vodeći partner provode Centri civlnih inicijativa (CCI) 

Moto i naziv projekta zasniva se na ideji da mladi žele da promijene matricu koruptivnog i nepotističkog individualnog i kolektivnog djelovanja u bh. društvu, pozivom na akciju i pomoć BEZ ŠTELE I POŠTENO, tražeći odgovore na  javno poznate, aktuelne, protekle i neriješene slučajeva korupcije, mita, nepotizma i zloupoteba.

Opšti cilj projekta je podržati veći broj građanskih inicijativa, posebno mladih u razbijanju ustaljenog vjerovanja da je korupcija dio DNK-a bosanskohercegovačkog društva i pozvati na aktivno građansko djelovanje u konkretnim oblastima i konkretnim slučajevima korupcije.

Dokument
“Mladi i korupcija”

Guerilla događaji

Takmičenje “Bez štele i pošteno”

Potpisivanje memoranduma i Prezentacija dokumenta “Mladi i korupcija”

Prijavite slučaj