Mladi kažu da korupcija nije u „DNK“ bosanskohercegovačkog društva

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Skoro 90 % građana Bosne i Hercegovine svjesno je postojanja korupcije u različitim oblicima. Društvena klima, nepovoljni socio-ekonomski uslovi, odsustvo reformi u oblasti vladavine zakona, ljudskih prava, javne uprave i ostalih oblasti, čini da se građani generalno osjećaju nesigurnim, ali i nemoćnim u borbi protiv korupcije.

“Bez štele i pošteno” slogan je, a ujedno i naziv projekta, koga realizuje udruženje Ja BiH u EU uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” koga implementiraju Centri civilnih inicijativa, kao vodeći partner.

U okviru projekta “Bez štele i pošteno” održan je dvodnevni trening koji je okupio mlade sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Nakon upoznavanja sa projektom, metorica projekta Jamila Milović – Halilović učesnike je upoznala sa definicijom i pojavnim oblicima korupcije. Ovaj projekat eksploatiše inovativne načine borbe protiv korupcije, otvara kanale građanskim inicijativama, posebno mladima da se masovnije i efektnije suprotstave korupciji, ali i da svim nivoima vlasti u BiH na jasan način ukažu kako je zloupotreba položaja vlasti i pojedinaca u institucijama, neodgovorno ponašanje vršilaca javnih funkcija, nepoštivanje zakonskih procedura i neodgovorno trošenje javnog novca praksa koju građani BiH neće više tolerisati.

U posljednjih par godina nisam uspjela naći nikakve ažurne podatke vezane za korupciju u našoj zemlji. Sve što sam nalazila i što je dostupno na internetu i nekim publikacijama datira iz perioda 2013-2015. godine. Nakon toga kao da se prestalo pričati o korupciji. U posljednjih par godina, bilo je nekoliko slučajeva koji su imali veliki medijski publicitet, ali se sve to brzo zaboravilo i više niko ne priča o tome. Opšti zaključak je da smo svi iskusili, direktno ili indirektno neki vid korupcije, ali je mali postotak prijavljenih slučajeva, istakla je Milović – Halilović

Glavni nosioci građanske inicijative odnosno zagovaračkih aktivnosti biće mladi i njihove organizacije koji su krajnji korisnici rezultata projekta. Oni su jedini koji mogu započeti promjenu i izvršiti neophodni pritisak na javnost i političke elite da se izađe iz začaranog kruga u društvu koje se gotovo pomirilo sa uvjerenjem da je korupcija sastavni dio društvene svakodnevnice, odnosno da je postala opšteprihvatljiva. Ostale ciljne skupine su institucije, organizacije civilnog društva, te šira javnost.

U suštini, cilj projekta je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Građanski aktivizam odnosno građanski otpor u borbi protiv korupcije je alternativa. Ključ u borbi protiv kurupcije je upravo u rukama građana, u našim rukama i od nas zavisi kako ćemo se nositi sa tim.  – istakao je Emir Kustura projektni koordinator ispred CCI

Kroz aktivizam možemo postići  promjena. Jedan od većih problema jeste što slučajevi korupcije dođu u medije, ali se brzo zaborave i ne bude nekih kvalitetnijih rezultata. Ovakim projektom koji će uključiti mlade možemo na kreativan način doprijeti do medija i građana – istakla je koordinatorica projekta Melisa Selak

Cilj projekta je podržati veći broj građanskih inicijativa, posebno mladih u razbijanju ustaljenog vjerovanja da je korupcija dio DNK-a bosanskohercegovačkog društva, i pozvati na aktivno građansko djelovanje u raznim oblastima i konkretnim slučajevima korupcije.