Drugi o “Bez štele i pošteno”

https://jajce-online.com/bez-stele-i-postenou-jajcu-mladi-zele-da-promijene-matricu-koruptivnog-i-nepotistickog-djelovanja/?fbclid=IwAR2nsm9LmD8qS1srHD_hvQofYqczLSsrxP-lkgqtDtngi00Z12tLR33qX5w

https://www.fena.ba/article/1207723/proglaseni-pobjednici-takmicenja-bez-stele-i-posteno-video

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%9A%D0%B8%D1%9B-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4-Op%C5%A1tina-Mrkonji%C4%87-Grad-616625851845710/

Mladi kažu da korupcija nije u „DNK“ bosanskohercegovačkog društva

Skoro 90 % građana Bosne i Hercegovine svjesno je postojanja korupcije u različitim oblicima. Društvena klima, nepovoljni socio-ekonomski uslovi, odsustvo reformi u oblasti vladavine zakona, ljudskih prava, javne uprave i ostalih oblasti, čini da se građani generalno osjećaju nesigurnim, ali i nemoćnim u borbi protiv korupcije.

“Bez štele i pošteno” slogan je, a ujedno i naziv projekta, koga realizuje udruženje Ja BiH u EU uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” koga implementiraju Centri civilnih inicijativa, kao vodeći partner.

U okviru projekta “Bez štele i pošteno” održan je dvodnevni trening koji je okupio mlade sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Nakon upoznavanja sa projektom, metorica projekta Jamila Milović – Halilović učesnike je upoznala sa definicijom i pojavnim oblicima korupcije. Ovaj projekat eksploatiše inovativne načine borbe protiv korupcije, otvara kanale građanskim inicijativama, posebno mladima da se masovnije i efektnije suprotstave korupciji, ali i da svim nivoima vlasti u BiH na jasan način ukažu kako je zloupotreba položaja vlasti i pojedinaca u institucijama, neodgovorno ponašanje vršilaca javnih funkcija, nepoštivanje zakonskih procedura i neodgovorno trošenje javnog novca praksa koju građani BiH neće više tolerisati.

U posljednjih par godina nisam uspjela naći nikakve ažurne podatke vezane za korupciju u našoj zemlji. Sve što sam nalazila i što je dostupno na internetu i nekim publikacijama datira iz perioda 2013-2015. godine. Nakon toga kao da se prestalo pričati o korupciji. U posljednjih par godina, bilo je nekoliko slučajeva koji su imali veliki medijski publicitet, ali se sve to brzo zaboravilo i više niko ne priča o tome. Opšti zaključak je da smo svi iskusili, direktno ili indirektno neki vid korupcije, ali je mali postotak prijavljenih slučajeva, istakla je Milović – Halilović

Glavni nosioci građanske inicijative odnosno zagovaračkih aktivnosti biće mladi i njihove organizacije koji su krajnji korisnici rezultata projekta. Oni su jedini koji mogu započeti promjenu i izvršiti neophodni pritisak na javnost i političke elite da se izađe iz začaranog kruga u društvu koje se gotovo pomirilo sa uvjerenjem da je korupcija sastavni dio društvene svakodnevnice, odnosno da je postala opšteprihvatljiva. Ostale ciljne skupine su institucije, organizacije civilnog društva, te šira javnost.

U suštini, cilj projekta je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Građanski aktivizam odnosno građanski otpor u borbi protiv korupcije je alternativa. Ključ u borbi protiv kurupcije je upravo u rukama građana, u našim rukama i od nas zavisi kako ćemo se nositi sa tim.  – istakao je Emir Kustura projektni koordinator ispred CCI

Kroz aktivizam možemo postići  promjena. Jedan od većih problema jeste što slučajevi korupcije dođu u medije, ali se brzo zaborave i ne bude nekih kvalitetnijih rezultata. Ovakim projektom koji će uključiti mlade možemo na kreativan način doprijeti do medija i građana – istakla je koordinatorica projekta Melisa Selak

Cilj projekta je podržati veći broj građanskih inicijativa, posebno mladih u razbijanju ustaljenog vjerovanja da je korupcija dio DNK-a bosanskohercegovačkog društva, i pozvati na aktivno građansko djelovanje u raznim oblastima i konkretnim slučajevima korupcije.

Pandora- riješiti se mora..

..Ovo je bio slogan sa kojim su mladi iz pobjedničkog tima na takmičenju Bez štele i pošteno osvojili prvo mjesto.

Inače “Bez štele i pošteno” je projekat Udruženja „Ja bih u EU“ koji se implementira kao sastavni dio šire aktivnosti „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, koju kao vodeći partner vode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz podršku USAID-a

Mladi iz cijele BiH okupljeni u 4 tima radili su na  aktuelnim i nezavršenim slučajevima korupcije u obrazovanju, javnim nabavkama, pravosuđu, zdravstvu i farmaceutskoj industriji na dva nivoa: zagovaranjem prema nadležnim institucijama da se konačno riješe slučajevi korupcije i javnom kampanjom kojom bi se javnost podsjetila na slučajeve Pero, Respiratori, Pandora, GSK.  

Takmičenje pod nazivom „Bez štele i pošteno“ odigralo se 20. aprila u Sarajevu. Pored timova koji su imali svoje predstavnike a zbog anti-covid mjera, ostatak publike, među njima i predstavnici nadležnih institucija i medija pratio je događaj putem Zoom-a.

Uvodničari Leila Bičakčić, direktorica, CIN-a, Ana Lučić, glasnogovornica CCI, Vladica Babić, pomoćnik direktora za prevenciju korupcije, APIK putem Zoom aplikacije govorili su o značaju učešća mladih u borbi protiv korupcije. Istaknuto je kako generacije koje dolaze ne treba da nose teret starijih. Imaju volju, snagu da se odupru koruptivnim radnjama i da stvore život i okruženje u kojem se njihov novac neće odlivati u sive zone. Mladi žele da promijene matricu koruptivnog i nepotističkog djelovanja u bh društvu i svi trebamo biti njihova podrška, poručeno je tokom uvodnih govora.

Profesorica Kanita Imamović-Čizmić  predstavila je dokument „Mladi i korupcija“ na kom se u okviru projekta  Bez štele i pošteno, intenzivno radi i koji će predstaviti korupciju kroz vizuru mladih ljudi.

Koristeći različite slike, infografike, prezentacije, video materijale, stripove i memove, četiri takmičarske grupe pod simboličnim nazivima koji predstavljaju poklone ili su simbol za korupciju: Tim Malina, Tim Ključevi, Tim Koverta i Tim Bombonjera, prikazali su kako su oni doživjeli i posmatrali ove slučajeve. Timovi su mjesecima ažurno  radili na materijalima u okviru slučaja koji su izabrali. 

„Naš pobjednički tim je radio na slučaju Pandora koji je poprilično težak s obzirom da već godinama nije riješen. Naša ideja je bila da pokrenemo mlade iz BiH. Probali smo kroz kreativan i individualan način da prikažemo samu problematiku slučaja i da na kreativan način približimo javnosti dešavanja. Važno je bilo reći koliko je nama zapravo stalo da krenemo dalje i da pokažemo drugima kako zaustavljanje korupcije može da pomogne mladim ljudima. Napravili smo jedno malo istraživanje gdje smo saznali koliko su naši sugrađani i stanovnici BiH upoznati sa slučajem Pandore, te smo na osnovu tih rezultata pravili vizuelne materijale, memove, dopise i članke. Dopise smo uputili Tužilaštvu, Sudu BiH i Transparency BiH“, istakla je Sofija Tovarović koordinatorica tima.

Članica pobjedničkog tima Nizama Hubljar istakla je da je sretna što je bila dijelom ove priče.  „Drago mi je da je Udruženje Ja bih u EU pružilo priliku nama mladima da pokrenemo ovu incijativu borbe protiv korupcije u pravosuđu i državnoj upravi. Radili smo nekoliko mjeseci i trudili se da na što bolji i kreativniji način prikažemo slučaj Pandore. S obzirom na trud i rad koji smo uložili, potajno sam se nadala pobjedi“, kaže Nizama a njena koleginica iz tima dodaje: „Ovo je bio veliki izazov za mene. U početku sam bila skeptična kako ću se snalaziti kroz rad na slučaju, no uz pomoć koordinatorice sam uspjela da istrajem. Zadovoljstvo mi je bilo biti dio ovako značajnog projekta za društvo, koji je mene a i moje kolege naučio mnogo toga. Ponosna sam na današnji dan, pobjeda je bila očekivana i nadam se da nećemo stati na ovome“, rekla Asja Suljić. Istog je mišljenja i Dino Husić za kojeg je ova pobjeda veliki uspjeh.

U nastavku projekta, timovi nastavljaju sa zagovaračkom kampanjom, te će kroz guerilla evente u Mrkonjić Gradu, Jajcu i Sarajevu pokušati da privući pažnju institucija pokrenuti svoje vršnjake da se priključe projektu.

Vlasti trebaju položiti račune građanima

Nakon uspješno završenog takmičenja pod nazivom „Bez štele i pošteno“, 20. aprila u Sarajevu, kojem su pored timova, a putem zoom aplikacije, pristustvovali i predstavnici nadležnih institucija i medija, nastavljena je zagovaračka kampanja „Bez štele i pošteno“ kroz guerilla događaje koji su se održali u Mrkonjić Gradu i Jajcu.  

Prvi događaj odvijao se u Mrkonjić Gradu 28. aprila na Trgu Kralja Petra I Karađorđevića. Pored predstavnika iz Ja bih u EU udruženja, događaju su prisustvovali koordinatori i učesnici timova, mladi aktivisti iz Mrkonjić Grada, kao i predstavnici medija.

Poštujući epidemiološke mjere i ograničeno okupljanje, mladi iz četiri tima Bombonjera, Koverta, Ključevi i Malina su na ovim događajima građanima predstavili projekat, kako su oni doživjeli i posmatrali slučajeve korupcije koji su im dodjeljeni, dijelili promotivne materijale, te animirali građane da pruže podršku projektu i ostave svoje poruke protiv korupcije u knjigu „Bez štele i pošteno“  „Samo poštenjem”, “Pošteno u svakom slučaju!”, “Da bude POŠTENO!”, “STOP KORUPCIJI!” neke su od poruka koje su građani napisali u knjizi.

Događaju “Bez štele i pošteno” prosustvovao je i načelnik opštine Mrkonjić Grad, Dragan Vođević:  “Neophodno je da sve strukture vlasti podrže ovu i slične akcije, jer oni koji vrše funkcije u javnom sektoru troše i novac i resurse koje su im građani povjerili. Mislim da svi trebamo polagati račune tim istim građanima!”, istakao je Vođević.

Događaj se drugi dan odvijao ispred Doma kulture u Jajcu 29.4.2021. kojem je, pismenim putem, pružio podršku načelnik Jajca gospodin Edin Hozan.

“Srdačno se zahvaljujem na pozivu koji ste nam uputili za održavanje događaja pod nazivom  “Bez štele i pošteno”. S obzirom na tematiku i navedene aktivnosti koje se odnose na borbu protiv korupcije u društvu ovaj projekat smatramo izuzetno značajnim za društvenu zajednicu i pružamo mu podršku”, istakao je Hozan.

Događaju se ispred Doma kulture pridružio i načelnik policije Jajca gospodin Bare Pršlja koji je upisivanjem u knigu “Bez štele i pošteno” istakao: “Korupcija je veliki problem  bosanskohercegovačkog društva i podržavam svaki oblik brobe protiv korupcije i sve one koji se odvaže da prijave korupciju.” rekao je Pršlja.

“Projekat je prva klasa ove države. Bez prava „jednakog za sve“ nema budućnosti”, poručila je dr. Andrea Jurić

Bez štele i pošteno” slogan je, a ujedno i naziv projekta, koga realizuje udruženje Ja BiH u EU  kao dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” koga implementiraju Centri civilnih inicijativa, kao vodeći partner uz podršku USAID-a.

Moto i naziv projekta zasniva se na ideji da mladi žele da promijene matricu koruptivnog i nepotističkog djelovanja u bh. društvu, tražeći odgovore na aktuelne i protekle slučajeve korupcije, mita, nepotizma i zloupoteba kroz poziv na akciju i pomoć “BEZ ŠTELE I POŠTENO”.

Timovi nastavljaju guerilla događaje u Sarajevu 11.maja 2021.godine

Da li ste spremni na promjene

Aliquam tempor molestie turpis, id eleifend leo maximus sit amet. Nullam pretium dapibus diam, sit amet consectetur erat ornare nec. Ut id tortor feugiat, laoreet tortor sagittis, aliquet libero. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ornare in elit sit amet dictum. Suspendisse scelerisque tempus orci, at vulputate elit gravida vitae. Aliquam lacinia accumsan aliquet. Nunc quis sapien sed lorem semper efficitur et a ex. Nam non nisl id ex venenatis egestas a sed enim. In hac habitasse platea dictumst. Morbi tempor libero eu est tempus volutpat. Integer efficitur tincidunt est non placerat. Aenean nisi neque, mollis at felis et, fermentum luctus purus. Sed vel auctor neque.

Curabitur ultrices massa quis lacus elementum, ac viverra ligula fermentum. Pellentesque est lectus, malesuada in euismod sed, eleifend ornare sapien. Morbi id dolor pharetra, egestas erat quis, vestibulum nibh. Proin fringilla risus ut volutpat scelerisque. Suspendisse commodo rutrum orci eu ornare. Vestibulum mollis auctor felis, vel porta risus cursus eget. Aenean mollis libero vel vehicula pharetra. Aenean in augue eget ex euismod pellentesque a et eros.

Donec eu venenatis neque, sit amet viverra metus. Pellentesque sed maximus velit, lobortis dignissim nibh. Nunc iaculis lobortis varius. Phasellus tempus id urna non rutrum. Vestibulum vitae ex vel orci imperdiet lacinia. Morbi imperdiet rutrum neque, a laoreet ante. Vestibulum vestibulum, sapien et sodales maximus, ex massa finibus odio, sit amet tempus massa urna vel erat. Donec pulvinar, nulla molestie iaculis sodales, nunc diam dictum erat, in consectetur justo lorem convallis lorem.

Duis ex felis, molestie id condimentum eget, rhoncus a sapien. Vivamus mollis, tellus maximus accumsan ornare, nibh mi bibendum tellus, eu tempus felis libero nec risus. Nam a libero iaculis, sagittis lacus in, cursus leo. Maecenas et viverra nisl. Sed nec ligula odio. Cras id turpis id augue sagittis sollicitudin. Aenean nunc justo, rutrum vel euismod id, malesuada in neque. Aliquam quis malesuada dolor. In blandit diam mauris, ut rutrum tellus sollicitudin eget. Sed non accumsan diam. Nullam condimentum erat velit, non commodo diam feugiat id. Nulla massa ligula, vehicula vel ligula eu, auctor aliquet turpis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Cras vel est eu nisl placerat suscipit. Integer in metus et massa condimentum luctus vitae ac massa. Vivamus posuere viverra turpis non condimentum.

Mladi kao glavni nosioci aktivnosti

Quisque nisi diam, interdum id ligula vitae, accumsan cursus nisl. Nam vehicula ligula ac erat blandit, in pharetra odio tincidunt. Sed efficitur mauris et risus sodales auctor vel quis justo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nam vitae tellus justo. Morbi ac efficitur tortor, in feugiat magna. Vivamus dui arcu, aliquet quis dui non, congue euismod tellus. Nam id eleifend orci.

Nulla mattis libero in leo auctor dictum. Maecenas quis justo mauris. Nulla mattis sollicitudin nulla, in mollis ipsum egestas sit amet. Donec maximus tristique ante, non porta nibh maximus at. Integer scelerisque porta odio id vehicula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur placerat eu mi ac fermentum.

Duis aliquam justo non mi rhoncus, ut fringilla ipsum suscipit. Suspendisse posuere tincidunt felis eu tempor. Fusce condimentum scelerisque justo id lobortis. Morbi enim lorem, volutpat sit amet quam at, imperdiet rutrum ligula. Maecenas vulputate sagittis dolor nec iaculis. Quisque tincidunt, tellus nec sollicitudin malesuada, tortor ex tincidunt urna, at ultrices magna nisi vel quam. Donec gravida eros id tristique aliquet. Nunc ultrices arcu vel mollis pharetra. Integer porta elementum ipsum. Maecenas rhoncus dui ut tristique finibus. Vestibulum sodales in quam rutrum posuere. Ut pretium erat turpis, et hendrerit est maximus iaculis. Suspendisse accumsan facilisis dui, id luctus lorem ultrices auctor.

Aenean sapien arcu, egestas vitae imperdiet sit amet, gravida a tortor. In commodo eu velit ac sodales. Nam vitae cursus lorem. Proin convallis iaculis velit a tempus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aenean tincidunt nulla at tortor tincidunt commodo. Proin nec eros ac lacus vehicula iaculis. Nunc et lacus erat. In nulla ante, pharetra nec turpis at, volutpat cursus tellus. Donec et arcu metus. Nam quis ipsum porta, vehicula dolor pellentesque, semper libero. Nunc sit amet tellus varius, feugiat elit sit amet, luctus sem. Maecenas tempor laoreet ligula, a efficitur velit tempor gravida. Phasellus pretium enim sed volutpat commodo. Suspendisse eu ante ac quam eleifend bibendum.

Održan seminar na temu “Protiv korupcije i kriminala”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed a lectus ac augue accumsan interdum et nec diam. Maecenas rhoncus imperdiet dolor, id luctus libero. Nullam suscipit erat in ipsum molestie venenatis. Aliquam pretium ornare venenatis. Pellentesque volutpat iaculis egestas. Cras finibus lectus a gravida placerat. Suspendisse vel sapien justo. Vestibulum porttitor nibh enim, nec euismod sapien venenatis non.

Integer elementum bibendum volutpat. Nulla scelerisque commodo leo, eget porttitor metus ullamcorper a. Mauris rhoncus interdum rutrum. Ut vitae mauris sit amet erat ullamcorper convallis. Vivamus condimentum facilisis rutrum. Nulla commodo quam at sem fringilla, vel dictum nisl porta. Proin hendrerit at ante ac pulvinar. Suspendisse libero risus, sagittis non luctus vitae, bibendum sit amet tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla aliquam urna vitae sapien imperdiet, ut elementum risus rutrum. Proin neque sem, egestas a elit ut, placerat interdum ipsum. Proin euismod, ipsum sit amet suscipit condimentum, nibh sem rhoncus lorem, eu aliquet velit ante a odio. Proin a varius turpis, in faucibus odio.

Morbi blandit, augue vitae euismod aliquam, orci erat porta elit, in porta lorem urna ac massa. Etiam congue, turpis a tincidunt mollis, est lectus sagittis dolor, in blandit est ligula quis quam. Proin bibendum erat in dolor tempus placerat sed at enim. Aliquam et laoreet odio. Quisque sed diam pharetra, pellentesque lorem cursus, pretium dui. Aliquam ut feugiat enim. Fusce congue vel neque id tempor. Nulla vestibulum ante quis ultricies lacinia. Nunc eros ante, ullamcorper sit amet eros quis, sagittis interdum urna. Proin sagittis est mi, sit amet malesuada erat condimentum ut. Mauris vel aliquam lorem. In nec dolor vitae ex pulvinar condimentum nec non nisl. Maecenas congue nunc diam, a sollicitudin quam consequat eget. Cras vel magna fringilla, ornare est et, maximus nisi. Nulla facilisi.

Vestibulum dignissim erat eu vehicula mollis. Vestibulum tempus imperdiet enim sit amet egestas. Pellentesque ut sollicitudin arcu. Donec eu elementum leo, in hendrerit diam. Nam odio dui, molestie sit amet arcu sit amet, condimentum feugiat orci. Donec id tellus pharetra, fringilla ante ornare, pretium nisl. Praesent feugiat, eros ut scelerisque semper, purus elit luctus augue, in condimentum lorem orci in arcu. Fusce at hendrerit lorem. Morbi sed tincidunt elit, a porta sem. Cras luctus lorem et felis faucibus tincidunt. Aliquam auctor ante nec elit vulputate, eget pellentesque dui efficitur. Etiam a fermentum massa. Duis erat arcu, varius a luctus quis, tempus ut erat. Praesent volutpat felis ante, ut fringilla justo porttitor a. Vivamus quis volutpat eros.

Sed bibendum nulla sed metus viverra, scelerisque elementum quam vestibulum. Nulla eleifend volutpat leo vel lacinia. Morbi massa velit, fermentum sit amet blandit nec, placerat eu quam. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin iaculis dui enim. Donec hendrerit convallis nunc eget placerat. Praesent ac nunc mauris. Sed facilisis commodo elit sed sodales. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porttitor ex elit, in volutpat enim luctus ac. Donec auctor tortor eget nulla consequat, sed feugiat metus cursus. Nulla pharetra sed urna et elementum. Phasellus vitae dolor vel enim aliquet aliquam.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!