O projektu i šta nas očekuje

Udruženje „Ja bih u EU“ realizuje projekat BEZ ŠTELE I POŠTENO uz finansijku podršku USAID-a koji je sastavni dio šire aktivnosti „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ (ACFC), kojeg kao vodeći partner provode Centri civlnih inicijativa (CCI) 

Moto i naziv projekta zasniva se na ideji da mladi žele da promijene matricu koruptivnog i nepotističkog individualnog i kolektivnog djelovanja u bh. društvu, pozivom na akciju i pomoć BEZ ŠTELE I POŠTENO, tražeći odgovore na  javno poznate, aktuelne, protekle i neriješene slučajeva korupcije, mita, nepotizma i zloupoteba.

Opšti cilj projekta je podržati veći broj građanskih inicijativa, posebno mladih u razbijanju ustaljenog vjerovanja da je korupcija dio DNK-a bosanskohercegovačkog društva i pozvati na aktivno građansko djelovanje u konkretnim oblastima i konkretnim slučajevima korupcije.

Kroz projekat ukazujemo mladima na značaj borbe protiv korupcije. Mladi organizovani u 4 tima, će prema institucijama pokrenuti inicijative ali i od institucija tražiti informacije o statusu 4 slučaja korupcije, odnosno o poduzimanju konkretnih mjera i razlozima o eventualnom nedjelovanju. Timovi nose simbolične nazive manjih i većih poklona kojima se plaćaju koruptivne radnje:

Bombonjera– tim za zagovaranje protiv korupcije u obrazovanju i javnoj upravi; Koverta– tim za borbu protiv korupcije u zdravstvu i farmaceutskoj industriji, Ključevi-tim za zagovaranje protiv korupcije u državnoj upravi i pravosuđu; Malina– tim za zagovaranje protiv korupcije u javnim nabavkama.

Mladi iz Tuzle, Sarajeva, Banjaluke, Bihaća i Mostara će tokom 18 mjeseci razviti antikorupcijski aktivizam, istraživati status prošlih i aktuelnih slučajeva korupcije, kreirati zagovaračke poruke, komentarima konkretnih slučajeva i kreativnom pristupu rješenju problema, te pokretanjem incijativa prema institucijama.

Pozabavićemo se koruptivnim radnjama u: obrazovanju, zdravstvu, javnim uslugama, upravljanju javnim/budžetskim sredstvima.