Tim Koverta

Tim „Koverta“se bavi korupcijom u zdravstvu. Pod korupcijom u zdravstvu u svakodnevnom životu najčešće se podrazumijeva davanje mita u novcu za pružanje medicinskih usluga. Osim “koverti” postoje i znatno složeniji oblici korupcijskih rizika. “Mnogo veći problemi odnose se na procese javnih nabavki u zdravstvu. Imajući u vidu da se enormne sume novca troše u zdravstvu, oko tri milijarde KM (oko 1,5 milijardi evra), te netransparentnost ovog procesa, može se samo zamisliti koliko tog novca završi tamo gdje ne bi trebalo. Treći nivo problema odnosi se na činjenicu da se na menadžerske pozicije imenuju ljudi po stranačkoj pripadnosti, a ne stručnosti” kaže Srđan Blagovčanin, direktor Transparency International-a Bosne i Hercegovine.[1]

Udruženja koja se bore protiv korupcije kažu da je izostanak kazne jedan od razloga zbog kojih se građani teško odlučuju prijaviti korupciju. To je naročito izraženo u manjim mjestima gdje se ljudi moraju ponovo vratiti kod istog doktora.

Koverta je ustaljen izraz za korupciju, posebno u zdravstvu i negdje je bilo logično da tako nazovemo svoj tim. Neposredni povod vezan je za slučaj ljekara Zorana Petrovića koji  je htio dodatnu zaradu, bez dodatnog posla. Bio se spreman kockati sa zdravljem pacijentice kako bi dobio još 200,00 KM za posao za koji je već primao minimalno 1.500 KM mjesečno. Vjerovatno bi postigao cilj da se nije poslužio ucjenom. Doktor je rekao Miralemu Čolakoviću (Brčko) da njegova supruga, koja je u tom momentu bila u bolnici, neće dobiti neophodnu injekciju ukoliko mu ne donese novac. Za Čolakovića je to bilo previše pa je doktora prijavio. Do ovih informacija je došao Centar za istraživačko novinarstvo (U daljem tekstu CIN).[2]

Prema podacima do kojih je došao „CIN“, tužilaštvo Brčko distrikta  je dva mjeseca kasnije podiglo optužnicu protiv Petrovića i doktor je suspendiran. U vrijeme istrage primao je 80 posto plaće. Doktor je priznao krivicu pa je u septembru 2012. godine pravosnažno osuđen na tri mjeseca zatvora. Prema Krivičnom zakonu Brčko distrikta, za ovo krivično djelo predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Sud je smatrao da je kazna od tri mjeseca adekvatna težini počinjenog djela te da će se njom postići svrha kažnjavanja. Međutim, Petrović u zatvor nije otišao. Dan nakon presude Sudu je podnio molbu da zatvorsku kaznu zamijeni novčanom. Iako je, prema navodima iz presude, za Petrovićevu četveročlanu obitelj njegova plaća bila jedini izvor prihoda, doktor je platio 9.000 KM u zamjenu za tromjesečni boravak u zatvoru I to je bila njegova jedina kazna.

Drugi povod za formiranje tima „Koverta“  u okviru projekta „Bez štele i pošteno“ su javne nabavke u zdravstvu, te opravdani strah da tu nestaju milioni maraka, što dodatno ugrožava i onako loš zdravstveni sistem. Nelogično je da magnet koji je koštao million evra ima godinu dana garantni rok, dok fen od 40,00KM ima dvije. Dalje, Bosna i Hercegovina ima i najskuplje lijekove u regionu što kod građana izaziva sumnju da u ovoj oblasti koja je vezana za zdravstvo postoji korupcija koja je vezana za farmaceutske lobije.[3] Dodatni problem, a možda i najveći, predstavlja činjenica da se prilikom javnih nabavki ljekova često zanemaruju potrebe pacijenata pa se zbog minimalnih ušteda ili korupcije direktno ugrožavaju životi ljudi.[4]

Zdravstveni sektor je specifičan i da bi se iskorijenila korupcija u njemu mora se promijeniti kompletan sistem i izvršiti potpuna reforma, a mi želimo da svojim djelovanjem potaknemo promjene i doprinesemo unapređenju zdravstva u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa gore navedenim tim „Koverta“ će ići sa inicijativama prema

 • Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine sa ciljem izmjene pravilnika o „E aukciji“ i
 • Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za izmjenu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,  u smislu regulacije posebne robe kao što su lijekovi.

[1] https://www.slobodnaevropa.org/a/zdravstvo-korupcija-bih/30162923.html

[2] https://www.cin.ba/od-obicaja-do-iznude/

[3] https://www.vecernji.ba/vijesti/lijekovi-u-bih-najskuplji-u-regiji-1077449

[4] https://www.capital.ba/ti-bih-podnio-krivicnu-prijavu-zbog-nabavki-instituta-za-javno-zdravstvo-rs/

Poruke

 1. Korupcija ne smije stati na put kvalitetnim lijekovima
 2. Nekoliko hiljada KM za desetine života, malo li je?
 3. Ko ima pravo da od mene napravi „siroče“
 4. Hiljade života može da se smjesti u jednu kovertu, nažalost!
 5. Život je samo jedan. Ne dozvolimo da zavisi od korupcije.
 6. Ljekari koji rade bez štele i pošteno zaslužuju poštovanje
 7. Koverta ne treba biti prepreka roditeljstvu i bebama.
 8. Koristimo kovertu za slanje pisama i čestitiki, a ne za korupciju.
 9. Korupcija izjeda naše zdravstvo, budimo odgovorni i recimo odlučno NE korupciji